Bod č.11.:

RMO1/3 - Připomínky MO Plzeň 1 ke změně Statutu města Plzně

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (změnová vyhláška)
Příloha č.2 (připomínky MO Plzeň 1 ke změně Statutu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:290 rok:2016

48. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX