Bod č.12.:

RMO1/4 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 56 – 59, 61 a blokace finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 na zajištění akce Vinná stezka

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Rozpočtová opatření č. 56 - 59, 61)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:291 rok:2016

48. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX