Bod č.13.:

RMO1/5 - Dotace z Plzeňského kraje

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMO Plzeň 1 č. 74 ze dne 8. 4. 2016)
Příloha č.2 (usensení RMP č. 825 ze dne 13.8.2015)
Příloha č.3 (Smlouva o poskytnutí účelové dotace)
Příloha č.4 (rozpočtové opatření č. 55)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:292 rok:2016

48. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX