Bod č.14.:

ZMO1/1 - Návrh Ing. Václava Ženíška, člena Zastupitelstva MO Plzeň 1, na snížení počtu uvolněných členů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Ing. Václav Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Informace k dotazu Ing. Václava Ženíška, člena Zastupitelstva MO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

48. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX