Bod č.15.:

ST1/4 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1 dne 12.9. 2016 )
Příloha č.2 (zápis ze zasedání Finančního výboru ZMO Plzeň 1 dne 17.10.2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:293 rok:2016

48. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX