Bod č.16.:

ST1/5 - Informativní zprávy

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Informativní zpráva - Bolevecké vinobraní)
Příloha č.2 (informativní zpráva - otevřený dopis Mgr. Ryšavá)
Příloha č.3 (informativní zpráva - organizační schéma)
Příloha č.3 (informativní zpráva - organizační schéma)
Příloha č.4 (informativní zpráva - monitoring návštěvnosti Sport park 1)
Příloha č.4 (informativní zpráva - monitoring návštěvnosti Sport park 1)
Příloha č.5 (informativní zpráva - havárie Elementária, s.r.o.)
Příloha č.6 (informativní zpráva - děkovný dopis Lékařské fakulty v Plzni)
Příloha č.7 (informativní zpráva - soutěžní den technických dovedností)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:294 rok:2016

48. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX