Bod č.73a.:

NámN/1 - Bezbariérově přístupná veřejná WC v centru města

(předkladatel:Ing. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.21
Příloha č.22
Příloha č.31
Příloha č.32
Příloha č.33
Příloha č.34
Příloha č.35
Příloha č.36
Příloha č.37
Příloha č.38
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX