Bod č.17.:

RMO1/6 - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu u Seneckého rybníka

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Ing. Zdeňka Chvala, Junák)
Příloha č.2 (dopis Ing. Pavla Kotase)
Příloha č.3 (rozpočtové opatření č. 60)
Příloha č.4 (usnesení ZMO Plzeň 1 č. 256)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:295 rok:2016

48. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX