Bod č.66.:

VZVZ/1 - Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 19.10.2016

(předkladatel:p. Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (zápis z jednání - IZ)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX