Bod č.9.:

FIN/2 - Podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP pro projekt „Zateplení 70. MŠ, Waltrova 26, Plzeň“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:598 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX