Bod č.62.:

OI+ŘEÚ/1 - Informativní zpráva o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2016 Odboru investic MMP v členění na jednotlivé investiční akce k 30. 6. 2016

(předkladatel:Ing. Grisník, Ing. Kuglerová, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva) (*)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX