Bod č.55.:

EVID/7 - Darování samoobslužných zón plzeňské karty Městskému kulturnímu podniku FIDIKO Žamberk a spolku k světu.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (foto)
Příloha č.3 (doporučení KNM)
Příloha č.4 (usnesení RMP č.1074 ze dne10.10.2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:587 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX