Bod č.42.:

MAJ/1 - Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí směnné a ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací – SK SLOVAN Plzeň 1910, z.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 624/2011, usnesení ZMP č. 258/2014)
Příloha č.2 (situace)
Příloha č.3 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orientační mapa – k. ú. Skvrňany)
Příloha č.4 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orientační mapa – k. ú. Plzeň)
Příloha č.5 (usnesení RMP ze dne 27. 10. 2016)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:575 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX