Bod č.49.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 1981/233 v k. ú. Litice u Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (stanovisko MO 6 - Litice)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.4 (geometrický plán č. 1982-60/2016 )
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP z jednání dne 23. 8. 2016)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 985 ze dne 15. 9. 2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:581 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX