Bod č.54.:

EVID/6 - Darování movitého majetku – dvou osobních vozidel a nábytku z bývalé budovy KD vypůjčeného zapsanému ústavu Plzeň 2015

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (fotodokumentace vozidla)
Příloha č.2 (fotodokumentace vozidla)
Příloha č.3 (seznam movitého majetku – předmět daru)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP ze dne 4. 10. 2016)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 1192 ze dne 27. 10. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:586 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX