Bod č.52.:

EVID/4 - Svěření části movitého majetku v KD Peklo v prostorech muzea Patton Memorial Pilsen do správy p. o. Plzeň - TURISMUS

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (specifikace movitého majetku v muzeu Patton Memorial Pilsen )
Příloha č.3 (doporučení z jednání KNM RMP ze dne 4. 10. 2016)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 1190 ze dne 27. 10. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:584 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX