Bod č.10.:

FIN/4 - Změna usnesení ZMP č. 34 ze dne 24. 1. 2008 v souvislosti s novou směrnicí na postup čerpání dotací

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 34 ze dne 24. 1. 2008)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1135 ze dne 27. 10. 2016)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 1089 ze dne 10. 10. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:599 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX