Bod č.48.:

MAJ/7 - Náprava stavu nastalého zápisem majetku na LV 1 a schválení realizace BÚP parc. č. 1142/3, k.ú. Bolevec, při Karlovarské ul., z vlast.státu – ÚZSVM, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (souhlasné prohlášení)
Příloha č.2 (žádost MAJ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP ze dne 4. 10. 2016)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 1175)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:580 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX