Bod č.59.:

FIN/3 - Přehled provedených rozpočtových opatření za 3. čtvrtletí 2016

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX