Bod č.43.:

MAJ/2 - Směna pozemků v k. ú. Radobyčice pro stavbu „Sportovně rekreační trasy podél Úhlavy, úsek Radobyčice – Útušice“ a stavbu silnice III/18032 (Radobyčice, Dlážděná 2).

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost včetně souvisejících příloh)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usn. RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (záborový elaborát)
Příloha č.5 (snímky z KM - modrá mapa se zákresem, ÚP, letecký snímek, mapa Plzně)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP ze dne 21. 6. 2016)
Příloha č.7 (usn. RMP č. 748 ze dne 30. 6. 2016)
Příloha č.8 (geomerické plány)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX