Bod č.46.:

MAJ/5 - Výkup spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 1178/5, k. ú. Hradiště u Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis ŘSD ČR ze dne 26. 7. 2016)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ + zákres sítí)
Příloha č.3 (usnesení MO Plzeň 2 – Slovany)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP ze dne 4. 10. 2016) (*)
Příloha č.7 (usnesení RMP ze dne 27. 10. 2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:578 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX