Bod č.45.:

MAJ/4 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod části pozemku parc. č. 32/2, k. ú. Lhota u Dobřan, pro zastávky MHD a doplnění chodníku.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SVSMP + studie autobusových zastávek)
Příloha č.2 (vyjádření vlastníka pozemku)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ + zákres sítí)
Příloha č.4 (usnesení ZMO Plzeň 10 – Lhota č. 27/16)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 4. 10. 2016) (*)
Příloha č.8 (usnesení RMP ze dne 27. 10. 2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:577 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX