Bod č.44.:

MAJ/3 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné pro plánovanou cyklostezku podél Vejprnického potoka mezi městem Plzní a fyzickou osobou.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost MO 3)
Příloha č.2 (Žádost p. Lobkowicze o směnu)
Příloha č.3 (Stanoviska TÚ)
Příloha č.4 (Stanoviska MO)
Příloha č.5 (Geometrické plány)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Zákres části cyklostezky – studie)
Příloha č.8 (Mapy – Skvrňany )
Příloha č.9 (Mapy – Křimice )
Příloha č.10 (Doporučení KNM RMP ze dne 4. 10. 2016) (*)
Příloha č.11 (usnesení RMP ze dne 27. 10. 2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:576 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX