Bod č.4.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 6. 9. 2016 do 10. 10. 2016

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 6. 9. 2016 do 10. 10. 2016)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 6. 9. 2016 do 10. 10. 2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:591 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX