Bod č.14.:

OSS/2 - Poskytnutí investiční dotace a rozpočtové opatření v rozpočtu OSS MMP

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost organizace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:602 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX