Bod č.51.:

EVID/3 - Rozhodnutí o odstranění poškozené stavby bez č.p., která se nachází na části pozemku p.č. 492, k.ú. Doudlevce a vybudování stavby nové v rámci náhrady škody.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Statický posudek Ing. Karla Eliáška ze dne 1. 9. 2016)
Příloha č.2 (Souhlas ÚMO 3, odbor stavebně správní a investic s odstraněním stavby)
Příloha č.3 (Letecký snímek)
Příloha č.4 (Doporučení KNM ze dne 4. 10. 2016)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 1193 ze dne 27. 10. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:583 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX