Bod č.56.:

EVID/8 - Svěření pozemku p. č. 8, jehož součástí je stavba Malesice č. p. 40, Ke Kostelu 6, k. ú. Malesice do trvalé správy městského obvodu Plzeň 9 - Malesice, a změny usnesení ZMP č. 591 ze dne 12. 11. 2015

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 1140 ze dne 29. 10. 2015)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 591 ze dne 12. 11. 2015)
Příloha č.3 (Usnesení ZMO Plzeň 9 – Malesice č. 17 ze dne 20. 6. 2016)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Územní plán)
Příloha č.6 (Letecký snímek)
Příloha č.7 (Modrá mapa)
Příloha č.8 (Doporučení KNM RMP ze dne 4. 10. 2016)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 1196 ze dne 27. 10. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:588 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX