Bod č.5.:

ŘEÚ/1 - Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům pro sestavení rozpočtu města na rok 2017 a výhledů v letech 2018 - 2020.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Stanovení fin. vzt. rozpočtu města a MO)
Důvodová zpráva (Stanovení fin. vzt. rozpočtu města a MO)
Příloha č.1 (Příloha č 1 - Finanční vztah pro rok 2017)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Finanční vztah pro období 2018 - 2020)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Usnesení RMP č. 742 ze dne 30. 6. 2016)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Zásady sestavení rozpočtu MP pro rok 2017 včetně RV 2018 - 2020)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Usnesení RMP č. 1134 ze dne 27. 10. 2016)
Příloha č.6 (Usnesení FV ZMP 12/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:594 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX