Bod č.57.:

EVID/9 - Projednání podání návrhu na změnu hranic katastrálních území Křimice a Radčice u Plzně pro zajištění souladu hranic městských obvodů a částí obce s hranicemi katastrálních území

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesení ZMO Plzeň 5 - Křimice č. 19 ze dne 8. 6. 2016)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO Plzeň 7 - Radčice č. 8 ze dne 13. 6. 2016)
Příloha č.3 (Zákres změny katastrální hranice k.ú. Radčice u Plzně a Křimice)
Příloha č.4 (Letecký snímek - změna katastrální hranice k.ú. Radčice u Plzně a Křimice)
Příloha č.5 (Letecký snímek - detail přesun části k.ú. Křimice do k.ú. Radčice u Plzně)
Příloha č.6 (Letecký snímek - detail přesun části k.ú. Radčice u Plzně do k.ú. Křimice)
Příloha č.7 (Dosavadní Příloha č. 8 Statutu, nová Příloha č. 8 Statutu po změně k.ú.)
Příloha č.8 (Doporučení KNM ze dne 4. 10. 2016)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 1195 ze dne 27. 10. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:589 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX