Bod č.6.:

ŘEÚ/2 - Souvztažná rozpočtová opatření v návaznosti na vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu města za rok 2016

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souvztažná RO) (*)
Důvodová zpráva (Souvztažná RO)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Tabulka rozpočtového opatření)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Tabulka rozpočtového opatření včetně popisů)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Aktualizovaný jmenovitý seznam akcí OI)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Aktualizovaný jmenovitý seznam stav. akcí - ost. správci)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Aktualizovaný jmenovitý seznam nestav. akcí)
Příloha č.6 (Příloha č. 6 - Usn. ZMP č. 127 ze dne 14. 4. 2016)
Příloha č.7 (Příloha č. 7 - Usn. ZMP č. 316 ze dne 23. 6. 2016)
Příloha č.8 (Příloha č. 8 - Usn. ZMO Plzeň 1 č. 295 ze dne 19. 10. 2016)
Příloha č.9 (Příloha č. 9 - Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 297 ze dne 19. 10. 2016)
Příloha č.10 (Příloha č. 10 - Usnesení ZMP č. 144 ze dne 14. 4. 2016)
Příloha č.11 (Příloha č. 11 - Usnesení ZMP č. 221 ze dne 14. 5. 2015)
Příloha č.12 (Příloha č. 12 - Usnesení ZMP č. 1212 ze dne 27. 10. 2016)
Příloha č.13 (Usnesení FV ZMP 13/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:595 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX