Bod č.50.:

EVID/2 - Projednání souhlasu s demolicí stavby – starého skladu,v areálu Dětského centra Plzeň,p.o. na pozemku p.č. 11130/3, v k.ú. Plzeň.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Dětského centra Plzeň, p.o.)
Příloha č.2 (stanovisko ÚSO)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (modrá mapa)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP z jednání dne 4.10.2016)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 1194 ze dne 27. 10. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:582 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX