Bod č.7.:

ŘEÚ/3 - Plzeňské podnikatelské vouchery - dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plzeňské podnikatelské vouchery - dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace)
Důvodová zpráva (Plzeňské podnikatelské vouchery - dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace)
Příloha č.1 (Usn. ZMP č. 642 ze dne 10. 12. 2015)
Příloha č.2 (Usn. ZMP č. 283 ze dne 18. 6. 2015)
Příloha č.3 (Oznámení o odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace firmy LC Tools s.r.o.)
Příloha č.4 (Oznámení o odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace firmy 4RAIL, a.s.)
Příloha č.5 (Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená s firmou 4RAIL, a.s.)
Příloha č.6 (Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená s firmou LC Tools s.r.o.)
Příloha č.7 (Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace)
Příloha č.8 (Usn. RMP č. 1133 ze dne 27. 10. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:596 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX