Bod č.40.:

PROP/8 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 11255/47 v k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. situace)
Příloha č.2 (stanovisko ORP vč. přílohy)
Příloha č.3 (stanovisko MO P1 k prodeji)
Příloha č.4 (usn. RMO P1 č. 103/2015 ve věci schválení BO)
Příloha č.5 (situace - zaměření vodovodu)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (geometrický plán )
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.13 (usn. RMP č. 1182/2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:573 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX