Bod č.21.:

KŽP/1 - Žádost Hany Voděrové, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Vítaný host – čtvrtletník příznivců Plzeňského kraje, ročník 2016“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:609 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX