Bod č.41.:

PROP/9 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 10489/12 v k. ú. Plzeň a zřízení služebnosti.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost + doplnění + akceptace + změna kupujícího)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMO P3)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Mapy - územní plán)
Příloha č.6 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.8 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.9 (Mapy - majetek města)
Příloha č.10 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 1070/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:574 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX