Bod č.16.:

KŘTÚ+ŘEÚ/1 - Schválení záměru rozsahu a formy převodu vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Plzně společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.

(předkladatel:nám. Šindelář, nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:604 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX