Bod č.18.:

OI/2 - Uzavření smlouvy o společné realizaci mezi statutárním městem Plzeň, SÚS PK, p. o. a ŘDS, s. p. o. k akci s názvem „I/20 A II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ v aktualizovaném znění

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:606 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX