Bod č.63.:

OI/3 - Písemné zdůvodnění navýšení ceny u stavby "Rekonstrukce vnitrobloku Koterovská - Chvojkovy lomy"

(předkladatel:Ing. Grisník)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX