Bod č.17.:

KŘTÚ/2 - Projekt regenerace sídlišť, Plzeň – Doubravka, Sektor I

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:605 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX