Bod č.25.:

KŽP/5 - Žádost 27. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Poznáváme bylinky z naší zahrádky“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:613 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX