Bod č.26.:

KŽP/6 - Žádost Městského obvodu Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Rekonstrukce záhonů růží na Malé hvězdě“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:614 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX