Bod č.20.:

KŘTÚ+FIN/11 - Fúze sloučením společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. se společností Parking Plzeň s.r.o.

(předkladatel:nám. Náhlík, nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Změna stanov PMDP, a.s. – nové znění „Článek 3 Předmět podnikání“)
Příloha č.2 (Harmonogram fúze sloučením)
Příloha č.3 („Projekt fúze“)
Příloha č.4 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.5 (Stávající znění stanov PMDP, a.s. s vyznačenými změnami )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:608 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX