Bod č.29.:

KŽP/9 - Žádost SIT MP, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Sběr dat, zajištění kvality dat včetně technického dozoru nad automatickými měřícími stanicemi (AMS) na území města Plzně“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:617 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX