Bod č.36.:

PROP/4 - Prodej pozemku p. č. 1156 ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr v k. ú. Lisov.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (sdělení obce Lisov)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (katastrální mapa se zákresem držby)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 1181 ze dne 27. 10. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:569 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX