Bod č.37.:

PROP/5 - Prodej pozemkových parcel č. 858/1 a 858/11, obě v k. ú. Čeminy.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (sdělení Richarda Vykoukala)
Příloha č.3 (stanovisko obce Čeminy)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 1180 ze dne 27. 10. 2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:570 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX