Bod č.39.:

PROP/7 - Prodej pozemku p. č. 3142/26 v k. ú. Plzeň.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko KNM RMO Plzeň 2 – Slovany)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 2 – Slovany)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1183 ze dne 27. 10. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:572 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX