Bod č.3.:

PRIM+RadD/1 - Poskytnutí finanční dotace TK Slavia Plzeň z.s., IČ: 00518484, na úhradu nákladů vznikající Regionální plzeňské tenisové akademie

(předkladatel:p. primátor, radní Dvořák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:590 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX