Bod č.33.:

PROP/1 - Prodej pozemků p. č. 14395/1, p. č. 8493/1, p. č. 8493/2, p. č. 14396, p. č. 14399/1, p. č. 14398/1, vše v k. ú. Plzeň.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP vč. přílohy)
Příloha č.3 (Stanovisko MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Vizualizace)
Příloha č.6 (Územní plán)
Příloha č.7 (Letecký snímek)
Příloha č.8 (Orientační mapa)
Příloha č.9 (GP - služebnosti)
Příloha č.10 (Majetek města Plzně)
Příloha č.11 (Usnesení ZMP 434 z 8. 9. 2016 - nový územní plán)
Příloha č.11 (Žádost)
Příloha č.12 (Doplnění žádosti)
Příloha č.12 (Doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.13 (Akceptace podmínek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:566 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX