Bod č.19.:

OI/4 - Uzavření smlouvy o společném zadávání mezi statutárním městem Plzeň a Vodárnou Plzeň, a.s., k investiční akci s názvem „Rekonstrukce Dlouhé ulice“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:607 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX