Bod č.65.:

NámB/1 - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace - návštěvnost a tržby v Novém divadle

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX